viernes, 1 de febrero de 2019

EL SERVEI PARTICIPA A LA JORNADA DE LA COORDIANDORA DE CAS (28-nov.-2019)
El CAS de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa i la coordiandora de CAS de Catalunya organitzà XII edició de la Jornada de la Coordinadora de CAS, dirigida a tots els professionals de l'àmbit sanitari.


Durant la jornada s'analitzà i es posà a debat l'evolució i la situació actual que arrenca a la dècada dels 90, amb l'implementació dels tractaments amb metadona.


Fent autocrítica, hi ha molts pacients en una situació de cronicitat i amb un seguiment terapèutic no suficientment valorat i sistematitzat.


Actualment, la proliferació de tractaments amb opiacis de prescricpció està generant trastorns d'abús i dependència que cal atendre de forma coordinada i integrada amb la resta de serveis implicats.

 Amb voluntat d'intercanvi, millora i renovació de les pràctiques; durant la jornada es presentaren -des de diferents modalitats i orientacions- diverses perspectives i linees d'innovació  dels tractaments per dependència d'opiacis a Catalunya.


*    *    *

Pili Vidal, enfermera del Servei d'Addiccions i Salut Mental. Hospital Universitari Sant Joan (CAS de Reus) aportà la seva experiència fent reflexió de les fortaleses i debilitats del  tractament de Metadona.Miquel Àngel Magan, educador i antropòleg de "LIlleta", Centre de Reducció de Danys de Reus, explicà com l'equipament acompleix amb l'encàrrec de fer de pont entre pacients i CAS, fent alhora, funcions d'Acollida i generant d'Activitats.


 


Durant la jornada, el doctor Bouso, presentà un projecte de tractament de les addiccions amb ibogaïna. D'alguna manera, l'experiència pionera dins del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, segueix l'estela de l'IDT (Instituto da Droga e da Toxicodependência). 
José Carlos Bouso, psicòleg i investigador a l'Istitut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) i col·laborador a l'ICEERS
 *    *    *

Per saber-ne més d'ibogaïna i d'ICEERS (Insternational Center for Ethnobotanical Education Research and Service), cliqueu les fotografies respectivament:

 Ibugaïna per ICEERS 
 Enllaça amb la plana web d'ICEERS


No hay comentarios:

Publicar un comentario