martes, 20 de febrero de 2018

VII SEMINARI D'INTERVENCIONS CLÍNIQUES I EN XARXA EN L'ÀMBIT DE LA SALUT MENTAL I LES DROGODEPENDÈNCIES

ATENCIÓ A LA CRONICITAT DES DE LA COMPLEXITAT.

A cura del Dr. Manuel Esteban Pérez

Metge. Especialista en Geriatria. Responsable.
Programa d'Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES)
Hospital Universitari Sant Joan de ReusEls PADES són equips sanitaris de valoració i suport a domicili (bàsicament medicina, infermeria i treball social) que presten un servei d'atenció integral directa i treballen en al coordinació de recursos entre diferents nivells assistencials.


El model HEXCOM és un instrument de valoració que fou dissenyat atenent diferents tipus de complexitats: 


Clínica (física i terapèutica), Psicològica (de personalitat, emocional), Espiritual (sentit, connexió i trascendència), Sociofamiliar (relacional, emocional, pràctica, externa, econòmica,), Ètica (informació, presa de decisions, desig avançar en al mort -DAM), En relació a la mort (ubicació, situació últims dies-SUD, dol).


(Cliqueu la imatge per ampliar-la)A cada apartat s'avalua la complexitat (baixa, mitjana o alta) i, tal i com mostra el gràfic, podem conèixer la posició de la qual es parteix; i tornar-la a avaluar (A, M,B) passada la intervenció (i/o recerca). 

Podeu visualitzar el manual d'ús HEXCOM clicant la següent imatge:


(Cliqueu la imatge per visualitzar el document introductori en pdf)


Algunes de les conclusions que, fins al moment, ha aportat la pràctica d'aquest model són (en paràmetres generals):


  • Com menys complexitat més possibilitats de morir a casa


  • Les complexitats social i física es dibuixen com els àmbits més determinants a l'hora de poder o no morir a casa
  • Les dificultats de comunicació i de parla, i el dèficit cognitiu, fan que en els malalts amb TC s'hagi de fer una planificació anticipada de decisions de manera precoç

  • Els malalts amb TC presenten globalment una menor complexitat
  •  Cal una intervenció pal·liativa precoç en malalts amb tumor cerebral primari
*   *    *


VELLESA I ADDICCIONS

A cura de la Dra. Eulàlia Sabater Puig 

Metgessa. Teràpia familiar. Sistèmica
Servei d'Addiccions i Salut Mental
Hospital Universitari Sant Joan de Reus


La primera part de l'exposició consistí en presentar un estudi del tipus de pacient en tractament d'addiccions de major de 65 anys entre els anys 2013 i 2014.

Les variables dibuixen un patró menys complex, per exemple, que la població jove de l'actualitat:


  •  Socials i econòmiques. Derivades d'un model (més homogeni i menys especialitzat) i d'un cicle econòmic més constant que l'actual. 
  • Culturals. Amb casuístiques i característiques més tradicionals (origen nacional, model familiar i de mites i creences). 
  • Substància. La majoritària és l'alcohol.  

Cliqueu la imatge per visualitzar el power de l'exposició


S'incidí també en el procés de detecció i tractament. Alguns d'històrics i d'altres amb data d'inici a la tercera edat. Aquests últims, majoritàriament, després de processos de caigudes.
Finalment, es subratllà la importància de l'allargament de l'esperança de vida en pacients d'heroïna o metadona, entrant aquests, per primera vegada, en l'interval de majors de 65 anys. 


La segona part de l'exposició consistí en donar el torn de paraula als professionals. I la sessió va prendre molt de ritme entre els assistents. L'intercanvi d'experiències i punts de vista fou molt viu i enriquidor.En definitiva, una molt bona jornada per refrescar/adquirir coneixements, mètodes, punts de vista, i perspectives.


No hay comentarios:

Publicar un comentario