lunes, 29 de abril de 2013

martes, 23 de abril de 2013

ALICE RAP Addiction and Lifestyles in Contemporary Europe Reframing Addictions Project

23 d'abril de 2013

El Pla d'accions sobre drogues de Reus ha participat avui en el

3rd ALICE RAP General Partner's Meeting

Trobada científica sobre les addiccions i i estils de vida que agrupa científics de tota Europa 

ALICE RAP is a European research project, co-financed by the European Commission, which aims to stimulate a broad and productive debate on science-based policy approaches to addictions.


Aquí persentem algunes de les aportacions importants de la trobada:

Una reflexió interessantíssima sobre el consum de sucre, la industria sucrera, el seu consum  massiu i la seva relació o paral·lelismes amb el món de les addiccions de drogues per part de  Laura Schmidt (Alice Rap Global Science Group).

Algunes idees al respecte:  el mercat del sucre es enormement més gran que que el de les drogues, tabac o alcohol....convertint-se en  un problema de salud publica importantíssima i hauria de fer replantejar el debat de salut publica. Els processats del sucre tendeixen a ser més econòmics que que les alternatives més saludables. Obesitat i sucre. Sucre com a font de plaer....


 
Matilda Hellman, de la Universitat de Helsinki ha reflexionat sobre el paper del mitjans de comunicació en relació a la percepció del problema de consum de drogues, presentant alguns estudis sociològics comparatius entre la premsa nord-americana i la de països nord-europeus.  Els eixos d’anàlisis s'han basat en els següents conceptes: Quin és el problema? qui té el problema? Qui en sap sobre aquest problema? Les narratives dominants (nordamericanes) es basen en la discursos tremendistes basats en relats personals i solucions basades en el canvi de conducta personal. Per altra banda en la premsa de països nord-europeus com  Finlàndia el seu discurs es basa més en missatges solidaris cap a la població que té problemes i en solucions basades en termes de salut pública i responsabilitat compartida.

 
La prohibició dels anuncis de tabac a UK al 2002 va propiciar que ja en el 2005 la quantitat de publicitat indirecta sobretot la de la industria del cinema superés amb escreix la quantitat d’anuncis directes que es podien trobar abans. 

El problema que plantegen les grans industries del tabac i l’alcohol en termes de salut pública ha estat un dels temes més qüestionats i recurrents de la jornada.Tamyko Ysa de la Fundació ESADE ha realitzat un excel·lent resum de les diferents polítiques i estratègies per països d'Europa en relació a la gestió dels problemes de salut que origina el consum de drogues legals i il·legals, plantejant grans diferencies entre els països de la Unió Europa.


 
Caldria en aquest sentit tenir una política Europea més homogènia que permetés una millor orquestració del que malgrat les grans diferencies entre països és un problema que ens afecta de manera semblant.


Altres participants com Jakob Zinsstag-Klopfenstein del Institut de medicina tropical i salut pública de Suïssa ha introduït a la conferència el debat sobre interdisciplinarietat i transdisciplinarietat. Bàsicament ha parlat de la seva experiència al desert de Mauritània amb els pastors nòmades per fer-nos entendre que la transdisciplinarietat és la consideració del coneixement acadèmic i el no acadèmic    en relació a la recerca, en aquest cas en el control de malalties de transmissió entre humans i animals. L’objectiu seria el d’implicar el màxim nombre de persobes possibles i establir les prioritats d’actuació conjuntament.S'ha parlat també extensament sobre el concepte de benestar, posant especial èmfasi en aquells factors socio-ecònomics i culturals que influeixen en la salut de les persones, les desigualtats d’accés a recursos de tota mena és la principal font de decreixement de benestar i salut a més d’agreujar els problemes derivats de l’addicció a substàncies, segons Laura Stoll de la New Econòmics Foundation (NEF) recomanem  el contingut de la seva web on es troben estudis i documents extensos sobre aquesta temàtica.


Antoni LLort
Antropòleg

Pla d'Accions sobre drogues de Reus
http://www.alicerap.eu/images/Bulletin6_AddictionThrougoutAges_FINAL.pdf

Trobada d’intercanvi d’experiències que organitzem des de Perifèrics tractarà sobre els Serveis d’Assessorament sobre drogues per a joves que no presenten patró de dependència.

http://periferics.blogspot.com.es/2013/04/els-serveis-dassessorament-sobre.html