viernes, 31 de marzo de 2017

DIA DE LA DONA TREBALLADORA - 11 ANYS DEL TALLER DE DONES (8 de març de 2017)

8 de març dia de la Dona Treballadora

Des d'Illeta vam voler celebrar el dia de la dona treballadora. Vam fer un dinar de germanor en el qual vam llegir el manifest de CATNPUD.


Què ens separa i què ens uneix?


  • Manifest Regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència. Ajuntament de Reus. 


  • Manifest CATNPUD (Xarxa de persones usuàries de drogues de Catalunya.  Catalan Network of people who use drugs). Dia Internacional per l'Eliminació de la violència contra les dones (25 nov.)


El Taller de dones pretén ser un espai de trobada específic per a les dones que volen compartir experiències, descarregar l’angoixa i el sentiment de culpabilitat, empoderar-se i assolir seguretat per trencar amb els processos d’estigmatització social.
Les participants són usuàries del servei d'Addicions i Salut Mental de l'Hospital Universitari Sant Joan i del Centre d'Acollida i Activitats La Illeta de Reus; estiguin en consum actiu de substàncies o no.

                               Plantejaments en l’organització del Taller de Dones:


- Compromís per part de les participants del grup.
- Comptar amb un espai específic.
- Grup coordinat però no de manera directiva.
- Coordinar amb altres serveis, professionals i institucions per facilitar l’accés de les participants, amb l’objectiu de potenciar la utilització de la xarxa sociosanitària fins aconseguir la total autonomia.


Un espai en definitiva, on dedicar temps a la cura d’una mateixa i realitzar petits canvis que repercuteixin en la millora de la qualitat de vida.”El projecte del “Taller de Dones” es començà a gestar a finals de l’any 2005 degut a l’augment de dones usuàries del Centre d'Acollida i Activitats “La Illeta” i la necessitat d’oferir un espai per treballar les especificitats de gènere, parlar d'inquietuds i intercanviar experiències.
L’any 2007, el projecte és premiat en la VII Beca de Recerca Frederica Montseny i Mañé, donant lloc a l’inici d’un projecte d’investigació amb l’objectiu d’identificar, descriure i analitzar els factors, processos i aprenentatges socioculturals que incideixen en la millora de la salut; l'autoestima, les habilitats de comunicació i diàleg, i l'assertivitat. I, en definitiva, la qualitat de vida de les participants.
  

Per major coneixement cliqueu l'enllaç de l'article:
  (Llort A., Ferrando S., Borràs T.,Purroy I. 2013)


Les activitats es realitzen buscant l’equilibri entre les demandes de les participants i les necessitats detectades. Durant el 2017, les sessions es realitzen els divendres d’12.00h a 13.30h al Casal de la Dona de Reus, a La Illeta, o a exteriors dependent de l'activitat.

El Casal de les Dones,Polítiques d'Igualtat  Ajuntament de Reus,
ubicat a la plaça de la PatacadaLes activitats es desenvolupen en dues parts:

Esmorzar conjunt i pausa (Facilita la cohesió del grup, la incorporació de noves participants, i l’apropament a professionals invitats al Taller de Dones)

Activitat o dinàmica. Són alguns exemples: Taller de maquillatge, bijuteria, reflexologia podal, planificació mensual (visites mèdiques, judicis, gestió econòmica, temps de lleure...), formació per al coneixement i prevenció de les Malalties de Transmissió Sexual, apropament a diferents serveis i recursos (ASSIR, OAV, psicoteràpia...), sortides i activitats saludables per gaudir del temps de lleure (cinema, teatre, perruqueria i platja..)


Durant aquests 11 anys de Taller de Dones s'ha realitzat una sessió setmanal, excepte els períodes vacacionals. Cada any passen pel grup unes 25 dones diferents, essent la mitjana de cada sessió 5,6,8 participants.


Pel que fa als resultats més qualitatius...


Es detecta una millora en les dinàmiques de relació de les participants i augmenta el sentiment de pertinença al grup.
Millora en la utilització de recursos sociosanitaris (visites al ASSIR, utilització de recursos d’inserció laboral o realització de cursos formatius).
Utilització d’agendes i planificacions mensuals per a la gestió dels recursos econòmics, citacions, visites mèdiques i temps lliure.
Augment de la cura de la imatge personal i higiene. Autoimatge, autocura.
Integració en el funcionament del Casal de les Dones i les activitats que organitza el recurs.
- Constatament del Taller com espai d'empoderament.


Les principals dificultats d’implementació són...


Variabilitat del grup, que provoca que algunes de les sessions s’hagin de repetir o fer un repàs de l’activitat anterior en la primera part de la sessió, la qual cosa a la vegada resulta enriquidora, ja que la informació es transmet entre les participants i els missatges arriben amb major intensitat.
Dificultat per reconduir algunes sessions amb forta carrega emocional, on queda reflectit el patiment que s’amaga darrera del consum de substàncies.
Manca de recursos econòmics per al desenvolupament de les diferents activitats.
viernes, 10 de marzo de 2017

INTERVENCIÓ D'ARSU-FESTA. PREVENCIÓ EN EL CONSUM DE SUBSTÀNCIES AL CRAE "LA PASTORETA" DE REUS (24-nov. 2017)

El passat 24 de Novembre, es va realitzar una xerrada formativa sobre la prevenció en el consum de substàncies amb joves adolescents. Organitzada per ARSU-Festa de Reus, conjuntament amb el Programa “Primera Línia” de la Generalitat. 
Hi van assistir un total de 12 nens del CRAE “La Pastoreta” entre 14 i 17 anys d’edat, els quals es van mostrar molt interessats en el desenvolupament de l’activitat. La sessió, que va durar una hora i mitja, es va desenvolupar en dues parts. En primer lloc, les dues voluntàries d'ARSU-Festa van presentar un Power Point  relacionat amb diferents aspectes que tenen a veure amb sortir de festa i el consum de drogues. I, seguidament, es van tratar diferents tòpics que hi estan relacionats. Això va donar peu a què els/les joves poguessin fer preguntes i originar un debat on  els mateixos joves eren els qui propasaven temes i dubtes.Per concloure l’activitat, un representant del CRAE "La Pastoreta" i membre del projecte de “Primera Línia” va incidir en la prevenció del consum de substàncies, generant un nou debat, exposant un cas pràctic en el què els joves havien d’opinar sobre un cas concret i defensar els motius de la seva decisió. 

Un cop acabada la sessió, els joves participants van agrair el fet de disposar d’un espai on poder expressar els dubtes sobre aquesta matèria, i van demanar tornar a fer la formació.


Tant els membres d'ARSU-Festa, com el representant del programa “Primera Línia” del CRAE “La Pastoreta”, van valorar molt positivament l’actitud dels joves i la seva predisposició a parlar sobre prevenció de drogues.


Antón Figueras
ARSU-Festa