miércoles, 11 de abril de 2018

TALLER DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ EN CAS DE SOBREDOSI
Durant dues hores, la finalitat és aprendre a prevenir reaccions agudes al consum

identificant alguns dels factors de risc que predisposen a una sobredosi (com, per exemple, el consum simultani de diferents drogues); 

reconèixer els signes d'una sobredosi;

actuar (Protegir-se, trucar 112, Posició Lateral de Seguretat);

i, si cal:

revertir la situació mitjançant l'administració de naloxona;

i reanimar (Reanimació CardioPulmonar RCP ).
 


Prevenció d'una sobredosi
Moments de Riscos (heroïna i cocaïna) 

Com reconèixer una sobredosi (heroïna i cocaïna) 

Primera Actuació
Què cal fer

La injecció de Naloxona 
Què no s'ha de ferDiversos estudis indiquen que el 20% dels kits de naloxona subministrats a pacients o familiars que participen al taller, han estat utilitzats per revertir una sobredosi.
Després de tots els torns de participació que hagin calgut,  sobre tot, per posar en comú experiències i dubtes, 

al final del taller es lliuren carnets d'Agent de Salut en Sobredosi (ASSO) 

I un kit o estoig bàsic amb el material d'actuació  en cas de sobredosi.


ARTICLE RECOMONAT:


                                              
de Xavier Majó Roca