jueves, 15 de mayo de 2014

El Pla d'Accions a....European Harm Reduction Conference in Basel

European Harm Reduction Conference in Basel

Video dels compnays d'Hungria_DRUG REPORTER _ HCLU


http://drogriporter.hu/en/node/2550IX JORNADA COORDINADORA DE CAS A REUS

IX JORNADA DE LA COORDINADORA DE CAS DE CATALUNYA


Com en les anteriors jornades us proposem aquesta novena edició amb l’interès de donar oportunitat a la reflexió conjunta sobre les interseccions entre xarxes.
En aquesta ocasió volem fer-ho específicament amb les de justícia, les forces de l’ordre i els diferents serveis que tenen cura de la protecció als infants i adolescents.
Pretenem conèixer millor i aprofundir en els fluxos, espais comuns, límits i en definitiva en l’encaix necessari entre objectius que per la seva complexitat de vegades es poden presentar com a contradictoris i d’altres, fins i tot, potser ho són.
Us convidem a participar en els debats sobre situacions en les que la demanda de l’usuari està mediatitzada per una mesura penal o una multa o bé per un pla de millora per recuperar les responsabilitats parentals, per això comptarem amb representants dels diferents contexts que hi estem implicats.
La jornada és oberta a tots els professionals de la xarxa d’atenció a les drogodependències, salut mental, justícia, infància i adolescència i serveis socials.
Comitè Organitzador
Enric Batlle. CAS Mataró. Consorci Sanitari del Maresme
Víctor Martí. CAS Rubí. Consorci Sanitari de Terrassa
Eulàlia Sabater. Servei d’Addiccions i SM. Hospital U. St. Joan de Reus
Mercè Saperas. CAS Mollet. Fundació Sanitària Mollet
Olga Chapinal. CAS Sabadell
Jaume Serrano. CAS Horta-Guinardó.
Tre Borràs. Servei d’Addiccions i SM. Hospital U. St. Joan de Reus

http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.dbb85aa2c955c7c3ba963bb4b0c0e1a0/?vgnextoid=4539a788a5f73410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=4539a788a5f73410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

IX Jornada de la Coordinadora de CAS de Catalunya (22 novembre 2013)

A la Jornada, que va tenir lloc el 22 de novembre de 2013, es reflexiona sobre les interaccions específiques entre les xarxes de la justícia, les forces de l'ordre i els diferents serveis que tenen cura de la protecció dels infants i adolescents.

La jornada pot ser d'interès per a tots els professionals de la xarxa d'atenció a les drogodependències, salut mental, justícia, infància i adolescència i serveis socials.

Temes tractats:
Taula 1: Justícia i tractaments: un marc de relacions
Taula 2: Complint condemna. Internament, règim obert i mesures alternatives
Taula 3: Conducció, consums, tractaments i substàncies psicotròpiques. Aspectes legals.
Taula 4: Menors i famílies en situació de risc.
http://vimeo.com/channels/9jornadaccc