martes, 23 de octubre de 2018

DIA DE LA SOBREDOSI (31-08-2018)


Com cada 31 d'agost, ARSU i La Illeta tornen a celebrar el

 Dia Internacional de la Prevenció de Sobredosi.
Un dia per recordar les persones 

que van morir per sobredosi i els seus familiars.
És hora de recordar. És hora d'actuarLes actuacions d'atenció i prevenció de sobredosi implementades als centres de la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències (XAD) que s'han mostrat científicament eficaces per prevenir les sobredosis entre les persones consumidores de drogues per via parental són:Sales de consum supervisa

A Catalunya hi ha 13 sales, on durant el 2016  s'hi van atendre 108.241 consums

Programa de tractament amb Metadon

A 31 de desembre, un total de 7.739 persones en tractament

Formació de persones consumidores en prevenció, identificació i atenció a la sobredosi amb naloxon

S'han format un total de 1.370 professionals, 6.516 usuaris/es i distribuït 7552 quids de naloxonaEl programa de prevenció i atenció en sobredosi, ha contribuït a reduir la mortalitat entre les persones consumidores de drogues per via injectada. 

De les dades que es disposen a la ciutat de Barcelona, s'ha vist un descens significatiu del 58,42%, passant de 101 morts l'any 2000 a 42 l'any 2015.


El dia començà a La Illeta, amb una altra edició del Taller de Prevenció i Actuació en casos de sobredosi 
Dut a terme per l'infermera Enda Barberà i l'Educadora Social Maria Paraire del Servei d'Addiccions i Salut Mental Les primeres parts fonamentals són:

  • Prevenir reaccions agudes al consum
  • Identificar alguns dels factors de risc que predisposen a una sobredosi (com per exemple, el consum simultani de diferents drogues...)

  • Reconèixer els signes d'una sobredosi

  • Actuar (Protegir-se, trucar 112, Posició Lateral de Seguretat)
      
    I, si cal:
  • Revertir la situació mitjançant l'administració de naloxona


  • Reanimar (RCP Reanimació Càrdio Pulmonar)


Per la tarda, un grup de voluntaris d'ARSU 
aprofità una de les recollides setmanals de xeringues per fer netejd'un punt habitual de venopunció 
i realitzar un vídeo pedagògic 
sobre què cal fer en casos de sobredosi.
*    *    *
MÉS INFORMACIÓ:(On s'adverteix sobre l'increment de morts per sobredosi al continent per tercer any consecutiu. L'informe evidencia un augment del 6% entre 2014 (7.950) i 2015 (8.411)ORGANITZA:

Subdirecció General de Drogodependències. 


Agència de Salut Pública de Catalunya. 

Departament de Salut. Generalitat de Catalunya

lunes, 22 de octubre de 2018

TORNEIG DE DÒMINO
Durant aquest estiu hem celebrat un campionat de dòmino

Tot i tenir regles molt senzilles, 
aquest tradicional joc de taula estimula:

 la percepció visual,
l'atenció,
i la memòria
El format del torneig fou per parelles i jornades eliminatòries.
A banda de ser un joc d'estratègia (i també d'atzar), 
el dòmino és prescriptiu 
per combatre la impulsivita
i fomentar la capacitat d'espera.NOTA: els diners de la fotografia NO són de la partida, sinó del responsable de la setmana del Programa DIPI, a cura de la màquina dispensadora de xeringues.

El balanç final és prou satisfactori i divertit. 

Això sí, com mana la tradició, al final de cada partida i,
desde el respecte, tenien lloc les respectives discussions sobre alguna que altra  jugada polèmicaTot plegat va desembocar en la iniciativa 
de posar-nos en contacte 
amb un club de dòmino de Reus.
És a dir, apuntar-nos a un torneig de la ciutat. 

Us mantindrem informats!!


lunes, 8 de octubre de 2018

21st OF JULY: REMEMBRANCE DAY
After almost one century of international polices focused on the repression and the prohibition of certain substances, 

it is the moment to promote a human approximation that is socially oriented and moreover, more effective

The main objective is to protect the health of controlled drugs users 

and the recognition of all the affected people in a direct or indirect way.  


CATNPUD

Catalan Network of people who use drugsLighting candles, offering of flowers, music and dedications 
from family and friends
 to the disappear ones because of the drugs.The 21st of July is a day for remembering and honouring:


Criminalized or imprisoned people for their addiction.

Those ones who were dead due to adulterant substances, non-regulated, from the black market or from infections related with the ingestion without been able to have any access to a damage reduction program.

People who were dead due to an overdose, have given up on the fight, or cannot fight anymore.

Those ones who were dead due to disease, violence or executions in a prison or challenging the law to obtain the drug or the substance.
The solution to this problem is a better legislation and regularization that is adapted to the reality. 

Nowadays, the illegal drug market has become in a lucrative business handled by criminals. 

On another note, the main aim from legal approach, mostly of it, is about the punishment and not about helping and solving the problems.
Lecture of the CATNPUD declaration. 
Since 2003, more than 50 people were dead in Reus in the war against drugs.  We consider this as positive the interest of the local press for the workshop. After almost 20 years working for the user’s rights and in favour of the public health, ARSU is having a good recognition, specially in Reus and has been involved in more work groups.
The first ARSU’s appearance on media. 
Interview in the newspaper EL PUNT 13th June 199921st June 2018, Canal Reus TV television news
The broadcast of the workshop in the socianetwork was though the hashtag #NoMasWarOnDrugs:


Step by step, we are extending the perspectives of this phenomenon


*      *     *

That same day, Canal Reus TV television news was starting with the news that ARSU was detecting an increase in the injected consumption.


Antoniu Llort, anthropologist of the Addictions Service and Mental Health of Hospital Universitari Sant Joan and member of ARSU:

“Sometimes the selling points change. For example, it might be possible to stop selling or buying around Tarragona and they would go to Reus or vice versa (…) it is a problem of the Public Health”
The ARSU association has a tight collaboration with the reception centre, activities and reduction of the damages La Illeta” and participates in awareness campaigns, prevention and attention to overdose.


Quin Gómez, ARSU’s president:

“the project DI-PI means “diversification of needles exchanging points” and it was created so people could have access to this sterilized material and not sharing or reuse the needles, that could spread infectious diseases”


Indeed, the increase in the injected consumption was detected because of the dispensing sterilized material.
ACTIVITY OF THE EXCHANGING NEEDLES POINTS IN REUS (2016 – 1ST trimester 2018)

REFERENCE: Addictions Service and Mental Health of Hospital Universitari St Joan (Reus)


  
         
     Given needles       Returned needles
 With this, the activity of the ARSU is concentrate 
on the weekly explorations and the retiremen
of the needles from the public spaces. Collecting in 2017, 9,639 needles
 that represent 75,9 % of the regained needles.
Example of the weekly collection


Example of ARSU's action (2016): 
because of the international day of the fight against hepatitis (28th July), 
ARSU will lead the cleaning of exclusion and hazard spaces. 

Claiming the creation of Consumption rooms, supervised and hygienic, 
resources of reducing damages and risks and the improvement, 
locally and globally, of the actual drugs polices.  In conclusion, DIPI’s data and the ARSU’s activity show a function of education and constant Public Health during time:  
REFERENCE: Addictions Service and Mental Health of Hospital Universitari St Joan (Reus)


But the exchanging has suddenly dropped since 2011 was robbed a recovery machine that still has not been renewed.The absolute data from 2017, 

(adding the total amount of needles and kits dispensed in the machine, the Addictions Service and Mental Health, medical emergencies, ARSU, pharmacies and La Illeta


are the following:

YEAR 2017

 Given needles: 28623  
Returned and regained needles: 12700

*      *      *

Good work!


                                           Translation by: Anna Poveda

@annapovedat