martes, 3 de noviembre de 2020

ESTAT D'ALARMA I ACCIONS d'ARSU - ILLETA


Aquest dimarts hem fet la sortida setmanal de recollida de 
xerIngUes usades i abandonades a la Via pública.


Vam començar fent revisió de la màquina dispensadora i planificant l'itinerari.


D'ençà un temps, hem comprovat que hi ha noves àrees de venopunció. És aquí on ARSU té un paper molt important. Lamentablement, les condicions segueixen sent del tot insalubres.

Recordem que l'horari de la UniTaT MobiL de venopunció assistida de la Creu Roja és de dilluns a divendres de 09:00 a 13:00.


 I l'horari de la SAlA al Servei d'Addiccions i Salut Mental és d'11:00 a 15:00
Segueix-nos a Instagram  arsu_reus


No hay comentarios:

Publicar un comentario